การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ Android เพื่อใช้งาน kku-wifi-s

 การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ Android เพื่อใช้งาน kku-wifi-s

***สำหรับการใช้งานครั้งแรกให้ยืนยัน password เพื่อเริ่มใช้งาน kku-wifi-s ก่อน คลิ้กที่นี่

 1.เลือกเข้า Setting ของแอนดรอยด์

2. เลือก Wireless controls เพื่อเข้าตั้งค่า Wi-Fi


3. เลือก Wi-Fi เพื่อเปิดการเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi


4. เลือก Wi-Fi settings เพื่อเลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อ


5. เลือก kku-wifi-s เพื่อเชื่อมต่อ


6. เมื่อเลือก kku-wifi-s แล้วจะปรากฎหน้าจอสำหรับตั้งค่าการเชื่อมต่อ

     6.1 เลือก EAP type เป็น PEAP

              เลือก Sub type เป็น PEAPv0/MSCHAPv2


     6.2 กรอก Username และ Password ของมหาวิทยาลัย แล้วกด Connect

7. เครื่องจะพยายามเชื่อมต่อ kku-wifi-s

 8. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะปรากฎข้อความ Connected to kku-wifi-s และปรากฏไอคอนแสดงสัญลักษณ์ของ Wi-Fi

 

Follow us on Twitter