วิธีตรวจสอบ IP Address ของเครื่อง

 วิธีตรวจสอบ IP Address ของเครื่อง

          IP Address คือหมายเลขที่สำคัญที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราสามารถใช้งานเครือข่าย และ Internet ได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้

 1. คลิกที่ปุ่ม Start => Run


 2. พิมพ์คำว่า cmd แล้วคลิกปุ่ม OK


 3. จะปรากฏหน้าจอ dos จากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง ipconfig แล้ว enter

ตรงแถบสีแดงแสดงหมายเลข IP Address ของเครื่อง ซึ่งเป็นการรับค่าจาก DHCP Server โดยอัตโนมัติตอนเปิดเครื่อง หากปิดเครื่องเป็นเวลานานแล้วเปิดใหม่ IP Address ดังกล่าวอาจเป็นไปเป็นหมายเลขอื่น

 LiveZilla Live Help


.Please use KKU-Net account

Follow us on Twitter