วิธีตรวจสอบ IP Address ของเครื่อง

 วิธีตรวจสอบ IP Address ของเครื่อง

          IP Address คือหมายเลขที่สำคัญที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราสามารถใช้งานเครือข่าย และ Internet ได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้

 1. คลิกที่ปุ่ม Start => Run


 2. พิมพ์คำว่า cmd แล้วคลิกปุ่ม OK


 3. จะปรากฏหน้าจอ dos จากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง ipconfig แล้ว enter

ตรงแถบสีแดงแสดงหมายเลข IP Address ของเครื่อง ซึ่งเป็นการรับค่าจาก DHCP Server โดยอัตโนมัติตอนเปิดเครื่อง หากปิดเครื่องเป็นเวลานานแล้วเปิดใหม่ IP Address ดังกล่าวอาจเป็นไปเป็นหมายเลขอื่น

 


.Please use KKU-Net account

Follow us on Twitter