การตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งาน Internet

การตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งาน Internet

      ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โมบายไม่ต้องตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งาน Internet เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายได้สำเร็จก็จะสามารถใช้งาน Internet ได้ทันที

      ** หมายเหตุ ***
           สำหรับผู้ที่ใช้ Application ที่ใช้ Port 80 เช่น Anti-virus, Download Accelerator, Get Right, FlashGet และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องกำหนดค่า Proxy สามารถใช้การตั้งค่า proxy มาที่ 10.10.10.1 Port:8080

Follow us on Twitter