ขั้นตอนการใช้งานระบบ Wireless Lan ด้วย kku-wifi

ขั้นตอนการใช้งานระบบ Wireless Lan ด้วย kku-wifi

1. เปิดหน้าต่าง Wireless Network Connection โดยคลิกขวาที่ My Network Places แล้วเลือก Properties จากนั้นคลิกขวาที่ Wireless Network Connection แล้วเลือก View Available Wireless Networks

2. จากนั้นคลิกเลือก kku-wifi ที่หัวข้อ Choose a wireless network แล้วกดปุ่ม Connect

 

หากทำการเชื่อมต่อได้สำเร็จ จะปรากฏสถานะที่ Task bar ดังรูป

3. เมื่อทำการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว จะต้องทำการ Login เข้าระบบก่อน จึงจะสามารถใช้งานเครือข่าย หรือ Internet ได้ โดยเปิดโปรแกรม web browser เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox แล้วป้อนเวบไซต์ที่ต้องการเช่น http://www.kku.ac.th จะปรากฏหน้าจอให้ Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ ให้ใส่ Username และ Password เดียวกันกับการเข้าใช้งานระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัยแล้วคลิกปุ่ม Login


เมื่อใส่ Username , Password ถูกต้องแล้วก็จะสามารถใช้งานเครือข่าย หรือ Internet ได้ทันที โดยจะต้องทำการ Login เข้าระบบทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับระบบ kku-wifi

 

 

 

Follow us on Twitter