ศูนย์คอมฯ ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority) ให้กับ Server

 


ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทำการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเครื่อง Server ของมหาวิทยาลัย เช่น server สำหรับตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication System), Mail server และอื่น ๆ

 

ส่งผลให้เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Login จะไม่มี error ร้องถามเกี่ยวกับความผิดพลาดของ certificate อีกต่อไป

สำหรับเครื่อง client ที่รับค่า ip จาก dhcp ของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นเครื่อง client ที่ทำ static ip และบางคณะ / หน่วยงานที่แจก ip เอง จะทำให้เกิดปัญหาในการใช้งาน

สำหรับเครื่องที่พบปัญหาในการ Login โดยไม่สามารถเข้าสู่หน้า login ได้ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

Follow us on Twitter