การตั้งค่า IPhone เพื่อใช้งาน kku-wifi-s

 การตั้งค่า IPhone เพื่อใช้งาน kku-wifi-s

(IPhone ที่ใช้ทดสอบได้ upgrade เป็น OS4 แล้ว)

***สำหรับการใช้งานครั้งแรกให้ยืนยัน password เพื่อเริ่มใช้งาน kku-wifi-s ก่อน คลิ้กที่นี่

 1. เข้าไปที่เมนู Settings -> Wi-Fi จะพบหน้าจอดังด้านล่าง ให้กดที่  > ที่ชื่อ SSID : kku-wifi-s

2. จะปรากฎหน้าจอสำหรับป้อนค่า Uername และ Password ให้ใช้ username และ password ที่ออกโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ แล้วกดปุ่ม Join ด้านขวาล่างสุด

3. หลังจากป้อน Username และ Password ถูกต้องแล้ว จะปรากฎหน้าจอ Certificate ให้กดที่ปุ่ม Accept หรือหากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้กดที่  More Details >

4. ตรวจสอบอีกครั้งว่าได้ทำการเชื่อมต่อ kku-wifi-s เรียบร้อยแล้ว

5. ทดสอบการเข้าใช้งานพบว่าสามารถใช้งานได้ปกติ โดยไม่ขึ้นหน้า login สอบถาม username และ password ใดๆ อีก

อย่าลืมตั้งค่า proxy เมื่อต้องการใช้งาน Internet ดูเพิ่มเติมได้ที่ index.php?option=com_content&task=view&id=298&Itemid=83

Follow us on Twitter