การตั้งค่า Windows 7 เพื่อใช้งาน kku-wifi-s

 การตั้งค่า Windows 7 เพื่อใช้งาน kku-wifi-s

***สำหรับการใช้งาน kku-wifi-s ครั้งแรกให้ยืนยัน password เพื่อเริ่มใช้งาน kku-wifi-s ก่อน คลิ้กที่นี่

1. สังเกตที่ System tray จะปรากฏรูป icon สัญญาณ wireless ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1


2. คลิ้กซ้าย 1 ครั้งที่ icon นี้จะปรากฏเมนูดังภาพที่ 2 ให้เลือกเมนู Open Network and Sharing Centerภาพที่ 2

3. จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 3 ให้คลิ้กเลือก Manage wireless network ที่เมนูด้านซ้ายมือ ดังภาพที่ 3


 ภาพที่ 3

4. จะปรากฏหน้าจอ Manage wireless network that use ให้ทำตามขั้นตอนดังภาพที่ 4และ 5

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

5. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้ใส่รายละเอียดของ wireless ให้ทำตามขั้นตอนดังภาพที่ 6
 
ภาพที่ 6

6. เมื่อคลิกปุ่ม Next จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 7 ให้คลิกที่ข้อความ Change connection settings
 

ภาพที่ 7

7. จะปรากฏหน้าจอ kku-wifi-s Wireless Network Properties ให้ทำตามขั้นตอนดังภาพที่ 8
 


ภาพที่ 8

8. เมื่อคลิก tab Security แล้วให้ทำตามขั้นตอนดังภาพที่ 9
 


ภาพที่ 9

9. เมื่อคลิกปุ่ม Setting แล้วให้ทำตามขั้นตอนดังภาพที่ 10
 


ภาพที่ 10

10. เมื่อคลิกปุ่ม Configure แล้วให้ทำตามขั้นตอนดังภาพที่ 11
 


ภาพที่ 11

11. จากนั้นให้คลิกปุ่ม OK ของหน้าจอในข้อ 9

12. แล้วคลิกปุ่ม Advanced settings ดั่งภาพที่ 12
 


ภาพที่ 12

13. เมื่อคลิกปุ่ม Advanced settings แล้วให้ทำตามขั้นตอนดังภาพที่ 13
 


ภาพที่ 13

14. เมื่อคลิกปุ่ม Save credentials . จะปรากฏหน้าจอ Windows Security ซึ่งเป็นหน้าจอให้ป้อน Username และ Password ให้ทำตามคำแนะนำดังภาพที่ 14
 


ภาพที่ 14

15. จากนั้นให้คลิกปุ่ม OK ของหน้าจอในข้อ 12

16. จากนั้นกลับไปที่หน้าจอ Desktop สังเกตที่ System tray จะปรากฏรูป icon สัญญาณ wireless ดังภาพที่ 1 คลิกซ้าย 1 ครั้งที่ icon นี้จะปรากฏเมนูดังภาพที่ 15 และทำการ Connect กับ kku-wifi-s

 


ภาพที่ 15

17. เมื่อคลิกปุ่ม Connect แล้วปรากฏหน้าจอภาพที่16
 


ภาพที่ 16

18. หากทำการเชื่อมต่อกับระบบ kku-wifi-s ได้สำเร็จจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 17
 


ภาพที่ 17

19. หากพบปัญหาในการเชื่อมต่อระบบ kku-wifi-s กรุณานำเครื่องมาติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 46123 เพื่อจะได้ทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานระบบได้ต่อไป
Follow us on Twitter