วิธีตั้งค่า kku-wifi-s สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux

 วิธีตั้งค่า kku-wifi-s สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux

*** หากท่านใช้งาน kku-wifi-s เป็นครั้งแรก กรุณายืนยันการเข้าใช้งานที่ https://www2.kku.ac.th มิเช่นนั้นจะใช้งาน kku-wifi-s ไม่ได้

 1. เปิดรับสัญญาณ Wi-Fi เลือก SSID kku-wifi-s เพื่อเริ่มต้นเชื่อมต่อ

2. เมื่อเลือกเชื่อมต่อ kku-wifi-s จะปรากฏหน้าจอสำหรับตั้งค่าการเชื่อมต่อ

         2.1 เลือก Wireless Security เป็น "WPA & WPA2 Enterprise"
         2.2 เลือก Authentication เป็น "Protected EAP (PEAP)"
         2.3 ไม่ต้องกรอกค่า Anonymous Identity
         2.4 ไม่ต้องเลือก CA certificate
         2.5 เลือก PEAP version เป็น "Version 0"
         2.6 เลือก Inner Authentication เป็น "MSCHAPv2"
         2.7 ช่อง Username กรอก ชื่อผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย
         2.8 ช่อง Password กรอก รหัสผ่านของมหาวิทยาลัย จากนั้นกด Connect เพื่อเริ่มต้นการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลเพื่อเชื่อมต่อผ่าน kku-wifi-s

3. ระบบจะเตือนว่าไม่ได้เลือก Certificate กด Ignore

4. ระบบจะเชื่อมต่อกับ kku-wifi-s เมื่อสำเร็จแล้วจะปรากฏข้อความแสดงว่าเชื่อมต่อได้สำเร็จ

5. ตรวจสอบที่ Wireless Networks จะปรากฎชื่อ kku-wifi-s

6. หลังจากตั้งค่าสำเร็จแล้ว การเชื่อมต่อครั้งต่อไปจะสามารถใช้ kku-wifi-s ได้โดยไม่ต้องตั้งค่า/กรอกชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน

Follow us on Twitter