การใช้งาน VPN หรือ KKU-Net@Home

การใช้งาน VPN หรือ KKU-Net@Home

บริการ VPN หรือ KKU-Net@Home เป็นบริการเพิ่อเข้าถึงเครือข่ายภายในจากภายนอกมหาวิทยาลัย เช่นใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน แล้วต้องการสืบค้นข้อมูลเพื่องานวิจัยต่างๆ การเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นอินทราเน็ตเป็นต้น

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ให้บริการ vpn หลายรูปแบบดังนี้

1. บริการ VPN ด้วยระบบ SoftEther ดูข้อมูลการติดตั้ง คลิกที่นี่

2. บริการ pptp (เหมาะกับอุปกรณ์โมบาย) ดูข้อมูลการติตดั้ง คลิกที่นี่

3.  https://vpn.kku.ac.th ดูข้อมูลการติดตั้ง คลิกที่นี่ (จะถูกยกเลิกในวันที่ 23 ก.ค.2559)

Follow us on Twitter