การตั้งค่าอุปกรณ์โมบายเพื่อใช้งาน KKU Google Apps Mail

1. อุปกรณ์ iOS (iPhone, iPad) 

แบบที่ 1  แบบที่ 2  

2. อุปกรณ์ Android


*** หากทำตามวิธีข้างต้นแล้วระบบแจ้งว่า Username หรือ Password ผิด กรุณาติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

เบอร์โทร. 42001 หรือ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Follow us on Twitter