การย้ายโฟลเดอร์เมลจากระบบเมลเก่าไปยัง Google Apps Mail

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร การย้ายโฟลเดอร์เมลจากระบบเมลเก่าไปยัง Google Apps Mail


การย้ายโฟลเดอร์เมลจากระบบเมลเก่าไปยัง Google Apps Mail

         การย้ายเมลจากระบบเมลเก่าด้วยการ Import ของ Google Apps Mail จะย้ายได้เฉพาะเมลที่อยู่ใน Inbox เท่านั้น หากต้องการย้ายโฟลเดอร์อื่นๆต้องย้ายเมลไปไว้ที่ Inbox ก่อนแล้วค่อยดำเนินการ Import จาก Google Apps Mail ทำให้ไม่สะดวกในการย้ายเมลที่อยู๋ในหลายๆโฟลเดอร์ โดยเอกสารนี้เป็นการแนะนำการย้ายเมลในโฟลเดอร์จากระบบเมลเก่าด้วยการอาศัย Mail Client เช่นโปรแกรม Mozilla Thunderbird และ Microsoft Outlook เป็นต้น เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการย้ายเมล ซึ่งในเอกสารนี้จะใช้โปรแกรม Mozilla Thunderbird เป็นตัวอย่างในการตั้งค่า โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้


1. ติดตั้งโปรแกรม Mozilla Thunderbird

        1.1 ดาวน์โหลดโปรแกรม Mozilla Thunderbird ได้ที่ http://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/


1.2 ติดตั้งโปรแกรม Mozilla Thunderbird โดยการดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ และทำการติดตั้งโปรแกรมดังรูป

 

 1.3 หลังจากติดตั้งโปรแกรมสำเร็จให้เข้าสู่โปรแกรม จะปรากฏหน้าจอ System Integration ให้คลิก [Skip Integration] ในส่วนของหน้าจอ Welcome to Thunderbird ให้คลิก [Skip this and use my existing email]

 

เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้วให้คลิกขวาที่แถบ Toolbar ด้านบน จากนั้นเลือก Menu Bar เพื่อให้โปรแกรมแสดง Menu Bar2. ตรวจสอบการตั้งค่า imap ของ Google Apps Mail

2.1 เข้าสู่ Google Apps Mail (http://webmail.kku.ac.th) ที่หน้าจอหลักให้คลิกที่ปุ่ม Settings และเลือก Settings

2.2 ที่หน้าจอ Settings คลิกเลือกหัวข้อ [Forwarding and POP/IMAP] ตรวจสอบ Status ของ IMAP Access โดยจะต้องเป็น Enable IMAP ดังรูป

3. เพิ่มบัญชีเมลของ Google Apps Mail

3.1 ไปที่เมนู Tools และเลือก [Account Settings…]3.2 ที่หน้าจอ Account Settings คลิกเลือก [Account Actions] และเลือก [Add Mail Account…]3.3 ที่หน้าจอ Mail Account Setup ให้ป้อนรายละเอียดของท่านจากนั้นคลิกปุ่ม [Continue]

ในหน้าจอถัดมาให้กดปุ่ม [Manual config] เพื่อตั้งค่ารายละเอียดของ Mail server

3.4 ป้อนรายละเอียดของ mail server จากนั้นคลิกปุ่ม [Done]


3.5 เมื่อตั้งค่าสำเร็จโปรแกรมจะเชื่อมต่อไปยัง mail server และดาวน์โหลดเมลให้อัตโนมัติ


4. เพิ่มบัญชีของระบบเมลเก่า

4.1 ไปที่เมนู Tools และเลือก [Account Settings…]4.2 ที่หน้าจอ Account Settings คลิกเลือก [Account Actions] และเลือก [Add Mail Account…]

4.3 ที่หน้าจอ Mail Account Setup ให้ป้อนรายละเอียดของท่านจากนั้นคลิกปุ่ม [Continue]


ในหน้าจอถัดมาให้กดปุ่ม Manual config เพื่อตั้งค่ารายละเอียดของ Mail server

4.4 ป้อนรายละเอียดดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม [Done]หลังจากคลิกที่ปุ่ม [Done] หากปรากฏหน้าจอ Add Security Exception ให้คลิกที่ปุ่ม [Confirm Security Exception]


4.5 เมื่อตั้งค่าสำเร็จโปรแกรมจะเชื่อมต่อไปยัง mail server และดาวน์โหลดเมลและโฟลเดอร์เมลอัตโนมัติ4.6 หากโปรแกรมยังไม่ดาวน์โหลดโฟลเดอร์เมลจากระบบเมลเก่า ให้คลิกขวาที่ชื่อบัญชีของเมลระบบเก่าแล้วเลือก [Subscribe] จากนั้นที่หน้าจอ Subscribe ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม [Subscribe] จากนั้นคลิกปุ่ม [OK]

 


5. การย้ายโฟลเดอร์เมลไปที่ Google Apps Mail

ให้ทำการ Drag&Drop โดยการคลิกซ้ายค้างไว้ที่โฟลเดอร์เมลจากระบบเมลเก่าจากนั้นลากไปวางที่บัญชีของ Google Apps Mail ดังรูป

ตรวจสอบการย้ายโฟลเดอร์จากหน้าเว็บของ Google Apps Mail


6. การลบบัญชีของโปรแกรม Mozilla Thunderbird

เมื่อย้ายโฟลเดอร์เมลเรียบร้อยแล้ว และไม่ต้องการใช้งานโปรแกรม Mozilla Thunderbird สามารถลบบัญชีได้โดยไปที่เมนู Tools และเลือก [Account Settings…]


ที่หน้าจอ Account Settings ให้คลิกเลือกบัญชีเมลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [Account Actions] และเลือก [Remove Account]


จะปรากฏหน้าจอสอบถามเพื่อยืนยันการลบบัญชี ให้คลิกที่ปุ่ม [OK]


Follow us on Twitter