kku-wifi-s
(1 viewing) (1) Guest
  • Page:
  • 1

TOPIC: kku-wifi-s

kku-wifi-s 16 Jul 2011 13:50 #649

เนื่องจากผมยืนยัน password แล้วแต่ยังเล่น kku-wifi-s ไม่ได้ อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ

คอมผมใช้วินโดว์ XP นะครับ

Re: kku-wifi-s 17 Jul 2011 03:08 #650

  • pichsr
จำเป็นต้องทำการตั้งค่าภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนนะครับ ตั้งค่าตาม URL network.kku.ac.th/index.php/web-article/wireless/70 นี้นะครับ

หรือถ้ายังไม่สามารถใช้งานได้ ก็นำเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ มาปรึกษาที่ ชั้น2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ในเวลาราชการ ครับ
  • Page:
  • 1
Time to create page: 0.07 seconds
Follow us on Twitter