ปัญหา Certificate ในการ login เข้าใช้ internet

Print

ปัญหา Certificate ในการ Login เข้าใช้ Internet

คลิ้กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Video การติดตั้ง

     กระบวนการในการ Login เข้าใช้ Internet นั้นทางศูนย์คอมฯ ได้เพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นโดยใช้การ login แบบ https ทำให้เครื่อง client ประสบปัญหาเรื่อง Certificate กับเครื่อง Server ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบเช่น รอหน้า login นานมากผิดปกติ หรือ กว่าจะเข้าหน้า login ได้ ต้อง click หลายขั้นตอนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการติดตั้ง Certificate ที่เครื่อง Client ดังนี้

1. เมื่อเปิดเวบที่ต้องการเช่น http://www.google.co.th จะปรากฎหน้าจอแจ้งเตือนเกี่ยวกับ certificate error

ให้ คลิ้กที่ Continue to this website (not recommened)

2. จากนั้นจะได้หน้าจอ Login ที่แจ้งเตื่องเรื่อง ceritificate error

จากนั้น คลิ้กซ้ายที่ Certificate Error ด้านบน และกด View certificates

3. จะปรากฎหน้าจอ Certificate จากนั้นกดปุ่ม Install Certificate"""

4. ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ ดังนี้

 

คลิ้ก Next เพิ่อดำเนินการต่อ

คลิ้ก Finish เพิ่อติดตั้ง Certificate

คลิ้ก Yes เพิ่มยืนยันการติดตั้ง Certifacate

หน้าจอแสดงการติดตั้ง Certificate เรียบร้อยแล้ว ให้คลิ้ก OK